ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΗΚΗΣΗ

ΠΟΙΟΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΥΡΓΙΟΥ;

Τετάρτη, 07 Δεκεμβρίου 2016 16:21
Εκτύπωση

Image and video hosting by TinyPicΕδώ και αρκετές δεκαετίες, ένας εκλεκτός συμπολίτης μας, Πυργούσης ευπατρίδης, ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Λαγούδης, κατέλιπε μέρος της ακίνητης περιουσίας του υπέρ του Δημοτικού Σχολείου Πυργίου. Ο εκλιπών έθεσε όρο στη διαθήκη του πως θα αξιοποιούνται τα έσοδα από την εκμετάλλευση της ακίνητης αυτής περιουσίας και όρισε ως εκτελεστή της διαθήκης, τον συμπατριώτη μας, εξαίρετο Καθηγητή Φιλόλογο, επίτιμο Επιθεωρητή Μέσης Εκπαίδευσης και επίτιμο Πρόεδρο του <<Δρομοκαιτείου>> Θεραπευτηρίου Αθηνών, κ. Νικόλαο Τσική.

            Ο Δήμος Χίου, ως καθολικός διάδοχος του πρώην Δήμου Μαστιχοχωρίων και υπεύθυνος λειτουργίας των Σχολείων της Χίου (μέσω των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών Δήμου Χίου, Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως καθολικών διαδόχων των πρώην Σχολικών Επιτροπών εκάστου σχολείου που εποπτεύονταν από τους πρ. Δήμους) εισπράττει τα μισθώματα εκ της ακινήτου αυτής περιουσίας του διαθέτη και σήμερα έχει συγκεντρωθεί ένα σεβαστό ποσό, που αγγίζει το ύψος των 300.000 Ευρώ, μόνο από τα έσοδα των τελευταίων ετών.  

            Ο εκτελεστής κ. Τσικής, λόγω του προχωρημένου της ηλικίας του, είχε από ετών σταματήσει να διαχειρίζεται το κληροδότημα, αφήνοντας την όποια πρωτοβουλία στη διακριτική ευχέρεια του Δήμου Μαστιχοχωρίων (ως, εξάλλου, όφειλε και ήταν ηθικά και νομικά ορθό).

            Στους όρους του διαθέτη ήταν η διάθεση ποσού για την προμήθεια σχολικών ειδών και υποδημάτων, κ.α., υπέρ των απόρων μόνον μαθητών-κατοίκων Πυργίου του εν λόγω σχολείου & σε περίπτωση που εκπληρωνόταν αυτή η επιθυμία και υπήρχε η δυνατότητα, να δινόταν και ένα είδος δώρου στους υπόλοιπους μαθητές του σχολείου. Ο Δήμος Χίου, προσέφυγε στην Ελληνική Δικαιοσύνη, ήδη από το έτος 2013 προκειμένου να έχει τη δυνατότητα να διαθέσει το έσοδο αυτό και για άλλους σκοπούς, αλλά πάντοτε μόνο για το Δημοτικό Σχολείο Πυργίου, όπως π.χ. για επισκευαστικές ανάγκες του, οικονομική ενίσχυση στα λειτουργικά του έξοδα, προμήθεια ειδών υπέρ του συνόλου των μαθητών, κλπ.

            Εν τω μεταξύ, το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου (επί της προηγούμενης δημοτικής Αρχής, Λαμπρινούδη) όρισε, στις 27-05-2013, ως εκτελεστή της διαθήκης μια τριμελή Επιτροπή (η οποία απαρτιζόταν από τον Αντιδήμαρχο Μαστιχοχωρίων κ. Ηλία Κων/νου Κλεισσά, τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Πυργίου και την Δ/ντρια του Δημοτικού Σχολείου. Ο κ. Κλεισσάς διαφώνησε με την Απόφαση αυτή του Δημοτικού Συμβουλίου και μειοψήφισε, ζητώντας ως εκτελεστής της διαθήκης να οριστεί η Δ/ντρια του Σχολείου, ο Πρόεδρος της Κοινότητος Πυργίου και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων του Σχολείου. Παρά ταύτα, ο ίδιος εφάρμοσε την Απόφαση και (ως μέλος της εν λόγω τριμελούς Επιτροπής) εισηγήθηκε την προμήθεια αθλητικών και σχολικών ειδών, δίχως να έχουν αλλάξει οι όροι της διαθήκης του διαθέτη από τη Δικαιοσύνη και δίχως να θεωρείται σύννομη η τοποθέτησή τους αυτή (ως εκτελεστών της διαθήκης), μιας και η νομοθεσία δεν προέβλεπε ρητά κάτι τέτοιο. Αυτό είχε ως συνέπεια, οι δαπάνες (έξοδα) που έγιναν -και ανέρχονταν σε κάποιες χιλιάδες Ευρώ-, να μην τις εγκρίνει το Ελεγκτικό Συνέδριο (σε προληπτικό έλεγχο των ενταλμάτων πληρωμής) και να οφείλονται τα χρήματα στους καταστηματάρχες που έγιναν οι προμήθειες, παράτυπα. Το αποτέλεσμα ήταν να καταφύγουν στη Δικαιοσύνη και να πληρωθούν με δικαστική διαταγή. Αυτό, βεβαίως, δεν απαλλάσσει τον εισηγητή-εντολέα των προμηθειών από ενδεχόμενη παράβαση καθήκοντός, που πιθανόν προέβη τότε, αλλά ούτε από ενδεχόμενο καταλογισμό σε περίπτωση κατασταλτικού ελέγχου, για όποιον είχε την τελική υπογραφή των ενταλμάτων πληρωμής. Γιατί το αναφέρω αυτό εδώ θα καταλάβετε παρακάτω.

            Συνεχίζω: Όπως προείπα, ο Δήμος είχε προσφύγει στη Δικαιοσύνη για την αλλαγή των όρων της διαθήκης. Η δικαστική Απόφαση, του Εφετείου Αθηνών, εκδόθηκε μόλις πριν λίγους μήνες και δίδει τη δυνατότητα στο Δήμο να χρησιμοποιήσει (σε συνάφεια με την Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δ. Χίου) τα έσοδα της δωρεάς υπέρ του Δημοτικού Σχολείου Πυργίου, για σκοπούς που άπτονται και με τη γενικότερη φροντίδα και επιμέλεια λειτουργίας του.

            Μόλις έφθασε η καθαρογραμμένη Απόφαση στο Δήμο, η Ενιαία Σχολική Επιτροπή απευθύνθηκε στο Γραφείο Εθνικών Κληροδοτημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (Μυτιλήνη), στο μητρώο του οποίου είναι εγγεγραμμένη η δωρεά Λαγούδη και από όπου πληροφορήθηκε εγγράφως (στις 01-06-2016) ότι, πρέπει το ΔΣ της Ενιαίας Σχολ. Επιτροπής Α΄/θμιας Εκπ/σης να ορίσει νέο εκτελεστή.

            Έτσι, προτάθηκε από την πλειοψηφία της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής να οριστεί ο ΕΚΑΣΤΟΤΕ Δήμαρχος με αναπληρωτή του τον εκάστοτε Αντιδήμαρχο Μαστιχοχωρίων-Νότιας Χίου (οι οποίοι, ασφαλώς και θα εισηγούνται τη διάθεση των όποιων εσόδων κατόπιν συνεργασίας με τον Πρόεδρο του χωριού, τη Δ/νση του Σχολείου και τον Σύλλογο Γονέων του Σχολείου). Στη συνεδρίαση εκείνη (20-07-2016) ο κ. Κλεισσάς διαφώνησε, αποδεχόμενος πρόταση συναδέλφου του να οριστεί εκτελεστής ο ίδιος !!! Του επισημάνθηκε ότι, αφού προτείνεται ως εκτελεστής της διαθήκης ο Δήμαρχος, δεν είναι ηθικά και πολιτικά ορθό να προταθεί εκείνος (σύμβουλος ων της μειοψηφίας). Του επισημάνθηκε, επίσης, ότι θα μπορούσε να οριστεί ο Αντιδήμαρχος Παιδείας (που έλαχε να είναι και Πυργούσης, την παρούσα περίοδο), αλλά το πρέπον είναι, να οριστεί ο εκάστοτε Δήμαρχος με αναπληρωτή του τον εκάστοτε Αντιδήμαρχο της περιοχής (εξάλλου και ο ίδιος ήταν Αντιδήμαρχος της περιοχής αυτής όταν τον όρισε ο κ. Λαμπρινούδης και -παρά το γεγονός ότι δεν συμφώνησε με τον κ. Λαμπρινούδη- αποδέχθηκε την Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την υλοποίησε, μη παραιτούμενος από την Επιτροπή ή πράττοντας οτιδήποτε άλλο). Εν πάσει περιπτώσει, ο κ. Κλεισσάς επέμεινε αναιτιολόγητα. Και, ασφαλώς, μειοψήφισε και η πρότασή του δεν έγινε δεκτή, αφού η πλειοψηφία της Σχολικής Επιτροπής όρισε τον κ. Δήμαρχο. Τούτο επαναλήφθηκε και δεύτερη φορά (λίγες ημέρες αργότερα), οπότε πάλι ο κ. Κλεισσάς προτάθηκε, αλλά η πρόταση αυτή καταψηφίστηκε.

            Περίπου ένα μήνα μετά τη λήψη της Απόφασης αυτής, ο κ. Κλεισσάς προέβη στο εξής ΄΄ανδραγάθημα΄΄: Έκανε προσφυγή στην Περιφέρεια (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου) ζητώντας να ακυρωθεί η Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής, ισχυριζόμενος ότι, αρμόδιος να ορίσει νέο εκτελεστή είναι το Δημοτικό Συμβούλιο και όχι η Ενιαία Σχολική Επιτροπή.

            Βέβαια, ο κ. Κλεισσάς λησμόνησε ότι: α). Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή όρισε νέο εκτελεστή, όχι ενεργώντας μόνη της, αλλά έχοντας τέτοια ΕΓΓΡΑΦΗ εντολή από την Υπηρεσία στην οποία εκείνος προσέφυγε να ακυρώσει την Απόφαση & β). Ότι ο ίδιος είχε οριστεί ένας εκ των εκτελεστών από την προηγούμενη δημοτική Αρχή Λαμπρινούδη, μη έχοντας ο ίδιος ψηφίσει αυτή την πρόταση της !

            Το αποτέλεσμα ποιο είναι; Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, έκανε δεκτή την προσφυγή του κ. Κλεισσά, να ακυρωθεί η Απόφαση του ΔΣ της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Χίου (για τον ορισμό εκτελεστή). Όμως, δεν αναφέρει ότι αρμόδιος φορέας να ορίσει νέο εκτελεστή είναι το Δημοτικό Συμβούλιο με δικά του μέλη, αλλά αναφέρει ρητά ότι, θα πρέπει να οριστεί νέος εκτελεστής, με κλήρωση, από το μητρώο φυσικών και νομικών προσώπων που τηρείται στο Υπουργείο Οικονομικών (!!!), δηλαδή κάποιος που μπορεί και να μην έχει σχέση καν με τη Χίο ή την εκπαίδευση και τα σχολεία.

Ασφαλώς, και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου ξέχασε τρία σοβαρά ζητήματα: α). ότι, η ίδια υπηρεσία υπέδειξε στο ΔΣ της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής να ορίσει νέο εκτελεστή. Δηλαδή δεν μπορεί η ίδια να αναιρεί τον εαυτό της και άλλα να λέει τη μια και άλλα την άλλη. Δεν είναι αυτή υπεύθυνη στάση δημόσιας Υπηρεσίας, η οποία μάλιστα ελέγχει τη νομιμότητα των Αποφάσεων συλλογικών Οργάνων, β). ότι, έπρεπε να μελετήσει σε βάθος την ένσταση του κ. Κλεισσά και να μην την αποδεχθεί εφόσον στο σκεπτικό της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση αναφέρει: <<Σύμφωνα με νεότερη νομολογία του ΣτΕ (ΣτΕ 60/2010, 2081/2009) έχει κριθεί ότι ο δημοτικός σύμβουλος, εφόσον δεν έχει συμπράξει στην έκδοση της προσβαλλόμενης Απόφασης, έχει έννομο συμφέρον ως εκ της ιδιότητάς του αυτής, για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής των άρθρων 227 του Ν. 3852/2010 και 151 ΚΔΚ. Τούτο διότι οι δημοτικοί σύμβουλοι είναι εκπρόσωποι της κοινωνίας και μεριμνούν στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους για την τήρηση της νομιμότητας (άρθρο 135, περ. Α΄και Γ΄του ΚΔΚ)>>. Ο κ. Κλεισσάς, από πού προκύπτει ότι δεν έχει συμπράξει στην έκδοση της Απόφασης της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής; Συνέπραξε, διότι προτάθηκε ως εκτελεστής της διαθήκης και ψήφισε τον εαυτό του. Δεν μειοψήφισε λέγοντας να ορίσει τον εκτελεστή το Δημοτικό Συμβούλιο (εάν το έλεγε εκείνη τη στιγμή, δεν υπήρχε λόγος να μην γίνει δεκτό το αίτημά του, εκτός από το γεγονός ότι επέβαλλε το Γραφείο Κληροδοτημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης να οριστεί ο εκτελεστής από το ΔΣ της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής), αλλά μειοψήφισε επί του προτεινομένου προσώπου (Δήμαρχος και Αντιδήμαρχος Νότιας Χίου) και συμμετείχε ψηφίζοντας τον εαυτό του. Πότε διαφώνησε επί της διαδικασίας; Mειοψήφισε ως προς το προτεινόμενο πρόσωπο, όχι επί της διαδικασίας. Ειδάλλως θα απείχε. Ούτε στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά φαίνεται να έχει δηλώσει κάτι επί της διαδικασίας. Αυτό, δεν το διάβασε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση στο Απόσπασμα Πρακτικού-Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής όταν της κοινοποιήθηκε; Πώς έκανε δεκτή την ένσταση του κ. Κλεισσά; Δηλαδή, εάν ο κ. Κλεισσάς επιλεγόταν από τη Σχολική Επιτροπή και δεν έκανε προσφυγή, θα ήταν σύννομη η επιλογή του και τώρα που ο ίδιος έκανε ένσταση (στον εαυτό του κατ΄ ουσίαν) δεν είναι σύννομη; & γ). ότι, από το φάκελο της υπόθεσης, έπρεπε να διαπιστώσει ότι, ο εκτελεστής κ. Τσικής είχε αντικατασταθεί από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή με την Τριμελή Επιτροπή και συνεπώς δεν νοείται ως λόγος αποδοχής της ένστασης του κ. Κλεισσά το επιχείρημα <<δεν προκύπτει γνωστοποίηση ή κλήση προς ακρόαση του προς αντικατάσταση εκτελεστή της διαθήκης, Νικολάου Τσική>>. Δηλαδή, θεωρεί μέχρι σήμερα ως ενεργό εκτελεστή τον κ. Τσική; Τότε, πώς αντικαταστάθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με τα συγκεκριμένα τρία μέλη; Είναι σύννομες οι ενέργειες που έκαμε ο κ. Κλεισσάς και οι προτάσεις του για ανάληψη δαπανών το έτος 2014;

            Επιπλέον, πρέπει να σημειώσουμε κάτι ακόμη: Ο κ. Κλεισσάς, δεν συμφώνησε με την Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (του 2013), αλλά την εφάρμοσε. Σήμερα, αρνείται να εφαρμόσει την Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής και αναζητά τεχνηέντως να καθυστερήσει η υλοποίηση έργου υπέρ του Δημοτικού Σχολείου Πυργίου. Ο ίδιος ζήτησε να έχει λόγο ο Πρόεδρος του χωριού, η Δ/ντρια και ο Σύλλογος Γονέων αλλά, στο Πρακτικό των Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, φαίνεται ότι εκείνος μόνο εισηγείται πώς και πού θα διατεθούν τα χρήματα. Ακόμη, ο ίδιος, ενώ στην Αριθμ. 284/27-05-2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου φαίνεται να επιμένει ότι, εκτελεστής-διαχειριστής της δωρεάς πρέπει να είναι το σχολείο (το οποίο σήμερα από πλευράς Δήμου ελέγχεται από την Ενιαία Σχολική Επιτροπή, σύμφωνα με τους Ν. 1894/1990, 3463/2006 και 3852/2010, αλλά και τη συστατική πράξη των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών Δήμου Χίου- έτους 2011, που έχει ψηφίσει και ο κ. Κλεισσάς-) και να καταψηφίζει την πρόταση της δημοτικής Αρχής Λαμπρινούδη, εν τούτοις, έρχεται σήμερα να ενίσταται για το γεγονός ότι ο φορέας διαχείρισης της σχολικής περιουσίας (δηλαδή η Σχολική Επιτροπή) όρισε εκτελεστή. Τελικά, ξέρει ο ίδιος τι θέλει; Πότε είχε δίκιο; Τότε ή σήμερα; Ξεχνά ότι, τα έσοδα της πρώην Σχολικής Εφορείας τα δίδει ο Δήμος στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές να τα διαχειριστούν; Ξεχνά ότι, τους απολογισμούς (έσοδα-δαπάνες) των σχολείων εγκρίνει πρώτα η Σχολική Επιτροπή κι έπειτα ο Δήμος; Ξεχνά ότι, οι Δ/ντες των Σχολείων εκπροσωπούνται στο ΔΣ της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής από δυο μέλη τους (ενώ στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν εκπροσωπούνται); Ποιο είναι, τελικά, το ζήτημα που τον απασχολεί; Μήπως να μην γίνει τίποτα στο Δημοτικό Σχολείο Πυργίου από τη σημερινή δημοτική Αρχή; Μήπως το άγχος του είναι να μην δείξει έργο στο Δημοτικό Σχολείο Πυργίου η σημερινή δημοτική Αρχή; Ωραίο ενδιαφέρον !

            Ωστόσο, από τα ανωτέρω, συνάγονται και άλλες σκέψεις, που πρέπει να κοινοποιηθούν στο λαό της Χίου και ειδικότερα στους κατοίκους του Πυργίου, των Μαστιχοχωρίων, τη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χίου, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Πυργίου:

            1). Ότι, ο δημοτικός σύμβουλος και δάσκαλος, Πυργούσης κ. Ηλίας Κ. Κλεισσάς είναι υπεύθυνος και υπαίτιος που, εδώ και τέσσερις-πέντε μήνες, δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα χρήματα των εσόδων εκ της διαθήκης Κων/νου Λαγούδη και να κάνουμε ένα έργο εκτεταμένης επισκευής στο Δημοτικό Σχολείο Πυργίου (εξαιτίας της διαδικασίας προσφυγών που ξεκίνησε).

            2). Ότι, ο δημοτικός σύμβουλος και δάσκαλος, Πυργούσης κ. Ηλίας Κ. Κλεισσάς είναι υπεύθυνος και υπαίτιος που, εκτελεστής της διαθήκης θα οριστεί όχι μέλος της Σχολικής Επιτροπής, ούτε του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου (ούτε καν ο Δήμαρχος ή Αντιδήμαρχος), αλλά άλλος κι έτσι δεν θα μπορεί ο Δήμος να έχει τον κύριο λόγο για τη διάθεση των χρημάτων αυτών στο Δημοτικό Σχολείο Πυργίου.

            3). Ότι, θα ασκήσουμε προσφυγή κατά της Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για την μη παραδοχή της προσφυγής του κ. Κλεισσά. Εάν δικαιωθούμε έχειν καλώς. Θα μείνει μόνο η καθυστέρηση -έξι μηνών και περισσότερο- που προκάλεσε ο κ. Κλεισσάς. Όμως, εάν δεν δικαιωθούμε, τότε αυτόματα αποδεικνύεται περίτρανα ότι, οποιεσδήποτε δαπάνες έγιναν τα προηγούμενα χρόνια δεν είναι οι προβλεπόμενες, αφού όταν αυτές έγιναν ήδη ίσχυε ο Ν. 4182/2013, που καθορίζει σαφώς πως ορίζονται οι εκτελεστές διαθηκών, κλπ., οπότε δεν μένει παρά να ζητηθεί, ακολούθως, κατασταλτικός έλεγχος των δαπανών αυτών.

            Πρέπει δε να αναφέρω ότι, στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χίου, πριν λίγο καιρό, προσωπικά καταψήφισα τον Απολογισμό του κληροδοτήματος Λαγούδη, του οικονομικού έτους 2015 (Αριθμός Απόφασης 528/07-09-2016) για τους λόγους που αναφέρονται στο Πρακτικό της Απόφασης.

            Ο κ. Κλεισσάς πρέπει να αντιληφθεί ότι, δεν μας ενδιαφέρει εάν θα οριστεί εκτελεστής από το Δημοτικό Συμβούλιο ή τη Σχολική Επιτροπή. Κάτι τέτοιο μόνο κάποιος που δεν πιστεύει στο θεσμό της τοπικής Αυτοδιοίκησης και στην αποκέντρωση των εξουσιών (προς τα Ν.Π. των ΟΤΑ) θα μπορούσε να ισχυριστεί. Μας ενδιαφέρει να γίνει έργο στο Δημοτικό Σχολείο Πυργίου, να ωφεληθούν οι μαθητές του και τον πρώτο λόγο να έχει ο Δήμος και το Σχολείο. Αλλά, όπως τα κατάφερε, μάλλον κανένας από αυτούς τους φορείς δεν θα τον έχει !

            Φαίνεται ότι, κάποιοι συνάδελφοι -δημοτικοί σύμβουλοι της μειοψηφίας, δεν επιθυμούν συναίνεση, ούτε συνεργασία. Θέλουν δε, θεσμικά, να ίστανται πάνω και από τον Δήμαρχο (όπου, φύσει και θέσει προΐσταται όλων των Κληροδοτημάτων, Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δήμου) !!! Διαφορετικά δεν μπορώ να ερμηνεύσω τη στάση του κ. Κλεισσά. Και –κυρίως– το γεγονός ότι, προέβη στην πράξη που προέβη, δίχως καν να μας ενημερώσει εκ των προτέρων ή έστω αυτά που επικαλείται, να τα πει στη συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής ή του Δημοτικού Συμβουλίου. Η κίνησή του ήταν πέρα για πέρα απερίσκεπτη.

            Όταν κάνουμε κάτι, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να μην γίνεται για να ικανοποιήσουμε τον υπέρμετρο εγωισμό μας ή ένα βίτσιο ! Διότι, την εμμονή μας αυτή, τη βρίσκουμε έπειτα μπροστά μας !-

 

 

 

 

 

Του Γιώργου Φωτ. Παπαδόπουλου- Αντιδημάρχου Παιδείας & Πρόνοιας