ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΗΚΗΣΗ

ΤΟ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ Π. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ Γ. ΚΑΛΛΕΡΓΗ

Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2019 18:51
Εκτύπωση

12Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Π. Καλογέρακης με αφορμή τον θάνατο του Γ. Καλλέργη έστειλε το παρακάτω μήνυμα: «Ένας πολύ αγαπητός συμπολίτης μας έφυγε σήμερα για το μεγάλο ταξίδι. Ο συνετός και άξιος και έχων την ανδρός αρετή Γιώργος Καλλέργης! Καθ’ όλα πάντοτε άριστος από μαθητής, αλλά διαπρέπων και στην επαγγελματική αριστεία, δεν υστέρησε ούτε κατά το ελάχιστο στην κοινωνική προσφορά. Το τελευταίο διάστημα με την συμμετοχή του στο Δημοτικό Συμβούλιο προσέφερε τις ύστατες κοινωνικές του διδαχές με τον πάντα ήπιο και τεκμηριωμένο λόγο του . Αιωνία του η μνήμη!»