ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΗΚΗΣΗ

1η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2019 15:44
Εκτύπωση

12Η 1η συνάντηση προέκυψε μετά από πρωτοβουλία της Δημοτικής αρχής Κάρμαντζη και πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 20/12/2019, από τις 1-3μμ, ενώ τις προηγούμενες δύο ημέρες προηγήθηκαν συναντήσεις με τους Διευθυντές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στην συγκεκριμένη συνάντηση παρευρέθη το 75% των Διευθυντών που είχε κληθεί ήτοι 18 από τους 24 Διευθυντές. Σκοπός της συνάντησης ήταν η πρώτη γνωριμία της Δημοτικής αρχής με τους Διευθυντές των σχολείων και το πλαίσιο κρίσιμων ζητημάτων λειτουργίας των Διευθυντών των σχολείων σε ότι αφορά την Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΣΕΔΕ)  του Δήμου Χίου.

Η συνάντηση ξεκίνησε με καλωσόρισμα του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Χίου κου Ζερβάκη Αντώνη ο οποίος έθεσε και ζητήματα που τον έχουν απασχολήσει και αφορούν τους Διευθυντές όπως το θέμα των σχολικών κυλικείων, ενώ στην συνέχεια ο Αντιδήμαρχος Παιδείας & Πρόνοιας κος Πατεριμός Γεώργιος επεσήμανε με τη σειρά του θέματα που είχαν να κάνουν με την διαχείριση και διάθεση σχολικών χώρων. Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της ΕΣΕΔΕ κος Χατζησταμάτης Κωνσταντίνος-Βίκτωρ έβαλε το πλαίσιο καθώς και τις προτάσεις του για τα φλέγοντα ζητήματα της συνάντησης, τα οποία επιγραμματικά, έχουν ως ακολούθως:

Α. Δομικά προβλήματα σχολείων που έχουν να κάνουν με τον στατικό κτιριακό έλεγχο, προβλήματα λειτουργίας και ελλείψεις κτιριακών υποδομών, προβληματικές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, τον έλεγχο πυροπροστασίας, υγιεινής, ανακύκλωσης και ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων.

Αποφασίσθηκαν:

Να καταγραφούν άμεσα όλα τα παραπάνω προβλήματα σε σχετική έκθεση με φωτογραφικό υλικό ώστε να αξιολογηθούν και να προωθηθούν προς τις αρμόδιες υπηρεσίες προς διεκπεραίωση ώστε να προκύψει και σχετικό χρονοδιάγραμμα επίλυσης των προβλημάτων

Να προταθεί η αύξηση των Μηχανικών στις Τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου που ασχολούνται με τα σχολικά κτίρια

Να προταθεί και να εξεταστεί η ύπαρξη συνεργείου τεχνικών ειδικοτήτων που θα επισκέπτεται τα σχολεία για να επιλύει προβλήματα καθημερινότητας

Να διερευνηθεί το πλαίσιο για ύπαρξη Τεχνικού Ασφαλείας για τα σχολεία

Να ελεγχθούν τα μέσα πυροπροστασίας των σχολείων καθώς και να καταγραφούν αν υπάρχουν τα απαραίτητα μέσα σε περίπτωση σεισμού (Βοήθεια από ΠΣΕΑ)

Να δοθεί η απόφαση μετά τον έλεγχο των μπασκετών στα σχολεία

Τα θερμαντικά σώματα (περίπου 500) που έχουν ζητηθεί για όλα τα σχολεία της Χίου και είναι προς διάθεση των σχολείων (όπως μας ενημέρωσε πρόσφατα ο κος Ξενάκης Ιωάννης) να τοποθετηθούν με χρήματα των σχολείων και στην συνέχεια να τους επιστραφούν μέσω του Δήμου.

Β. Διάφορα ζητήματα που έχουν να κάμουν με την έγκαιρη διάθεση του πετρελαίου στα σχολεία, την πληρωμή λογαριασμών του νερού και τον διακανονισμό που πρέπει να γίνει για το υπέρογκο χρέος σε ότι αφορά την πληρωμή του νερού στην ΔΕΥΑΧ, την πληρωμή των καθαριστριών και το έργο τους, την λειτουργία των σχολικών κυλικείων και την φύλαξη των σχολείων.

Αποφασίσθηκαν:

Να εξετασθεί η περίπτωση διάθεσης πετρελαίου και με άλλον τρόπο

Να εξετασθεί το κλείσιμο των χρεών σε σχέση με την πληρωμή του νερού των σχολείων όπως γίνεται και με την πληρωμή της ΔΕΗ

Να διερευνηθεί η περίπτωση ύπαρξης προσωπικού φύλαξης των σχολείων

Να ελέγχονται τα σχολικά κυλικεία ιδίως σε ότι αφορά την καταβολή του οικονομικού αντιτίμου με χρονική συνέπεια όπως προβλέπεται από το νόμο

Γ. Η οικονομική διαχείριση των σχολείων που έχει να κάνει με το γεγονός πως όλοι οι Διευθυντές έχουν πλέον τραπεζικές κάρτες και με αυτές θα γίνονται όλες οι συναλλαγές, ενώ προβλέπει ο νόμος και ένα ελάχιστο ποσό μετρητών για έκτακτες περιπτώσεις. Επίσης έχει σταλεί έγγραφο από τον Οικονομικό διαχειριστή του Δήμου από τον Σεπτέμβριο που περιγράφει το πλαίσιο της διαχείρισης.

Μετά την εκτεταμένη ανάλυση του πλαισίου της οικονομικής διαχείρισης και από τον κο Τούμπο Γεώργιο αποφασίσθηκαν:

Να αποσταλεί ξανά στα σχολεία το σχετικό έγγραφο του Οικονομικού Διαχειριστή

Πρόταση για αλλαγή νομοθετικού πλαισίου πιο ευέλικτου για την διαχείριση από τους Διευθυντές

Να καταγραφούν οι ανάγκες των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε πάγιο εξοπλισμό και να αποσταλούν στις αρμόδιες υπηρεσίες. Στις ανάγκες αυτές θα περιληφθούν και οι ανάγκες σε εποπτικά μέσα διδασκαλίας (σε ξεχωριστό πεδίο) ώστε να γίνει προσπάθεια εξοπλισμού όλων των προτεινόμενων αιθουσών διδασκαλίας οι οποίες θα κλείνουν στα διαλείμματα ώστε να περιορισθούν και οι φθορές τους. Την συγκεκριμένη πρωτοβουλία θα εποπτεύει προσωπικά ο Πρόεδρος της επιτροπής. 

Στην συνάντηση παρευρέθηκαν και συμμετείχαν επίσης τα μέλη της ΕΣΕΔΕ κύριοι Κοντούδης Μιχαήλ και Καρατζάς Κωνσταντίνος που με τις χρήσιμες παρεμβάσεις τους βοήθησαν ιδιαίτερα και εποικοδομητικά την συζήτηση.

Τέλος η συνάντηση έκλεισε με την ανταλλαγή ευχών ενόψει των ημερών των Χριστουγέννων και του νέου έτους που ακολουθούν.

12