ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΗΚΗΣΗ

ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2020

Παρασκευή, 03 Ιανουαρίου 2020 16:37
Εκτύπωση

12Στην 1η δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Χίου «Ανδρέας Λοΐζος» την 10η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος «Ψήφιση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του Δ. Χίου έτους 2020». 

12