ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΗΚΗΣΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σάββατο, 04 Ιανουαρίου 2020 19:14
Εκτύπωση

Με το ποσό των 4.441,00 ευρώ επιχορηγήθηκε η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χίου.

12