ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΗΚΗΣΗ

9.945,00 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Τετάρτη, 09 Σεπτεμβρίου 2020 20:01
Εκτύπωση

12

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χίου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου «Ανακαίνιση γραφείου Δημάρχου», με προϋπολογισμό 8.500,00 ευρώ (άνευ ΦΠΑ) ή 9.945,00 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ), σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016. Το έργο είναι κατηγορίας εργασιών Οικοδομικά. Περισσότερα ΕΔΩ.