ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΗΚΗΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗ ΔΗΚΕΧ - ΠΟΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΕΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΗΚΑΝ;

Τετάρτη, 09 Σεπτεμβρίου 2020 20:13
Εκτύπωση

12

Στη ΔΗΚΕΧ προσελήφθη μια παιδαγωγός με σύμβαση μίσθωσης έργου. Ελέγχοντας την ιστοσελίδα του Δήμου Χίου και κυρίως της ΔΗΚΕΧ δεν εντοπίσαμε κάποια πρόσκληση για την εν λόγω θέση. Συνεπώς τίθεται το δημόσιο ερώτημα ποιες αξιοκρατικές διαδικασίες (επικοινωνία της πρόσκλησης) ακολουθήθηκαν για την εν λόγω πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου;

 

Αυτού του είδους οι συμβάσεις είναι νόμιμες, ωστόσο τίθεται το ζήτημα της ηθικής στην πολιτικής. Δηλαδη ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό;

 

Το ζήτημα της διαφάνειας στον Δήμο Χίου έχει καταγγείλει ο Γ. Καραβασίλης και μάλιστα έχει ζητήσει τη σύγκληση μονοθεματικού Δημοτικού Συμβουλίου για το ζήτημα της διαφάνειας στις προσλήψεις και στις αναθέσεις έργων. Το εν λόγω δημοτικό συμβούλιο αναμένεται με ενδιαφέρον.

12