ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΗΚΗΣΗ

ΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΕ 3Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ»

Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2020 17:48
Εκτύπωση

12Το Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου χορήγησε 3η παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση Λιμένα Καρδαμύλων» μέχρι τις 17/11/2020.