ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΗΚΗΣΗ

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΣΤΗ ΔΕΥΑΝΧ ΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2020 18:05
Εκτύπωση

12

Το Λιμεναρχείο επέβαλε πρόστιμο, ύψους 500 ευρώ, για ρύπανση της θάλασσας στην περιοχή Δασκαλόπετρα από εκροή λυμάτων από το αποχετευτικό δίκτυο της ΔΕΥΑΝΧ. Η ΔΕΥΑΝΧ θα πληρώσει το πρόστιμο, καθώς αυτό αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της. Επίσης αποφάσισε να αναθέσει στην δικηγόρο Χίου κ. Γραμματική Αλοίμονου να συντάξει έκθεση –γνωμοδότηση η οποία να αποσταλεί στο ΚΛ Χίου εκθέτοντας τα επιχειρήματα ώστε να υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση αν παρ’ ελπίδα τύχει παρόμοιο συμβάν.