ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2016 17:45
Εκτύπωση

Image and video hosting by TinyPicΠαρατείνεται η ημερομηνία οριστικοποίησης των ηλεκτρονικών αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και η ημερομηνία προσκόμισης του φυσικού φακέλου σε έντυπη μορφή, στις οικείες ΔΑΟΚ.

 

Ως περίοδος σύνταξης και οριστικοποίησης των αιτήσεων στήριξης- φακέλων υποψηφιότητας από την οποία τεκμαίρεται το εμπρόθεσμο της υποβολής αιτήσεων στήριξης- φακέλων υποψηφιότητας, ορίζεται η περίοδος από 31-10-2016 έως και 16-01-2017.

 

Ως ημερομηνία προσκόμισης του φυσικού φακέλου στις οικείες ΔΑΟΚ ορίζεται η μέχρι τις 30-01-2017 περίοδος.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Λέσβου, στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Λήμνου και στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Χίου και ΠΕ Σάμου.

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την παράταση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (http://www.minagric.gr) και της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.( http://www.pvaigaiou.gov.gr).