ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΣΤΟΝ ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ ΧΙΟΥ

Σάββατο, 21 Απριλίου 2018 18:36
Εκτύπωση

Image and video hosting by TinyPicΟ ΑΒ Βασιλόπουλος ζητά να προσλάβει Στέλεχος καταστήματος Χίου. 

Απαιτήσεις θέσης:

Ο κάτοχος της θέσης έχει ως αντικείμενο να κατευθύνει, να συντονίζει και να ελέγχει την λειτουργία του καταστήματος ώστε να εξασφαλίζεται η επίτευξη των λειτουργικών του στόχων (πωλήσεις, μικτό κέρδος, έξοδα, παραγωγικότητα) και η ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών.

Προφίλ υποψηφίου:

• Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε εταιρία λιανικής πώλησης, σε θέση διοίκησης ομάδας / τμήματος / καταστήματος.

• Απολυτήριο Λυκείου (Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν).

• Γνώση Αγγλικών και Η/Υ.

• Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να είναι ικανός στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων και στην καθοδήγηση ομάδας  καθώς και αποτελεσματικός στην επίτευξη των εταιρικών και προσωπικών στόχων

Προσφέρονται:

• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών που περιλαμβάνει υψηλές αποδοχές, bonus βάσει στόχων, συμμετοχή σε ιατροφαρμακευτικό πρόγραμμα.

• Συνεχής εκπαίδευση.

• Μεγάλες προοπτικές εξέλιξης.

Αποστολή βιογραφικών Οι υποψήφιοι που πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές παρακαλούνται να υποβάλλουν βιογραφικό σημείωμα on line στο www.abcareers.gr σημειώνοντας τον κωδικό θέσης «ΣΚΧ18».

Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Απασχόλησης Διεύθυνση: Λεωφόρος Σπάτων 81, Γέρακας Αττικής Ταχυδρομικός Κώδικας: 153 10, Αγία Παρασκευή Τ.Θ 60011 Fax: 210-6608845