ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Τρίτη, 01 Σεπτεμβρίου 2020 20:58
Εκτύπωση

12

Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης και Αντ/ρχης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας  Βορείου Αιγαίου, Παντελής Βρουλής στα πλαίσια της αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών και για αποσυμφόρηση των εξωτερικών ιατρείων των Νοσοκομείων  Λέσβου,  Σάμου και  Χίου εν όψει της Πανδημίας του Κοροναιού επιθυμεί να μισθώσει ιατρούς, (κατά προτίμηση ειδικοτήτων Παθολογίας, Γενικής Ιατρικής και Παιδιάτρου) νοσηλευτές, ή βοηθούς νοσηλευτές ελλείψει αυτών, οι οποίοι θα εξετάζουν  σε πρωινή ή σε απογευματινή βάρδια, σε ειδικά διαμορφωμένους  χώρους (Εξωτερικά Ιατρεία Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου) ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ  ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΤ (Μόριας, ΒΙΑΛ, Βαθέος Σάμου),  μετανάστες – πρόσφυγες με ύποπτα συμπτώματα Κοροναιού. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει 04/09/2020 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 1500. Μισθός ικανοποιητικός.