ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ Ο ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 26 ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΕΣΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ

Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2020 17:08
Εκτύπωση

12

Ο Δήμος Χίου ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα οκτώ  μηνών, αρχόμενης από την ημερομηνία υπογραφής της ανάληψης υπηρεσίας, τους κάτωθι ωφελούμενους της Νο 4/2020 Δημόσιας Πρόσκλησης του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και του ΟΑΕΔ (ΑΔΑ:Ω2Χ64691Ω2-ΥΤ6) για την «Προώθηση της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

15