ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ ΣΤΟ Ν.Π. ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

Δευτέρα, 05 Οκτωβρίου 2020 17:03
Εκτύπωση

12

Στο επικείμενο διοικητικό συμβούλιο του Ν.Π. Δήμου θα ληφθεί απόφαση για πρόσληψη ενός ατόμου με σύμβαση δύο μηνών. Μένει να φανούν οι διαδικασίες, καθώς σε αυτού του είδους τις συμβάσεις υπάρχει η δυνατότητα για πρόσληψη με απευθείας πρόταση του Προέδρου (υπογράφη την πρόσληψη) και χωρίς διαδικασίες μοριοδότησης.