ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΣΤΟ Ν.Π. ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2020 17:41
Εκτύπωση

12

Πρακτικό επιτροπής για την κατάρτιση των πινάκω πρόσληψης εποχικού προσωπικού ειδικότητας γυμναστών. Αναλυτικά ΕΔΩ.