ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ

Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2021 08:42
Εκτύπωση

12

Η ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ προτίθεται να συνεργαστεί με σύμβαση έργου, με έναν Λογιστή για την τήρηση βιβλίων και στοιχείων της εταιρείας, καθώς και των εργασιών οικονομικής διαχείρισης.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στο Γραφείο της ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ στην οδό Μαρτύρων 4, Χίος, ΤΚ. 82131, μέχρι την Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ.

 

Οι Φάκελοι Συμμετοχής να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα.

 

Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

 

Η παρούσα θα δημοσιευθεί στο site του Δήμου Χίου(www.chioscity.gr)