ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΧΙΟ

Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2018 19:57
Εκτύπωση

image

Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου υπέγραψε τις συμβάσεις των έργων:

 -«Καθαρισμός ρεμάτων Κοκαλά, Αρμένη, Κουφού, Κρικελή», προϋπολογισμού 70.000 ευρώ.

 -«Καθαρισμός ρεμάτων Σταυρού, Σιδηρούντας, Καρδαμύλων, Βολισσού», προϋπολογισμού 70.000 ευρώ.

-«Κλάδευση δέντρων με καλαθοφόρο όχημα για την βελτίωση της ορατότητας στο Εθνικό & Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Ν. Χίου έτους 2017 – 2018», -προϋπολογισμού 30.000 ευρώ.

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση των έργων για τον καθαρισμό ρεμάτων είναι 7 μήνες και για το έργο της κλάδευσης των δέντρων είναι 12 μήνες.

Τα έργα χρηματοδοτούνται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και θα υλοποιηθούν με την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χίου.