ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

Παρασκευή, 13 Απριλίου 2018 18:01
Εκτύπωση

Image and video hosting by TinyPicΤη Δευτέρα 16 Απριλίου θα ξεκινήσει η εκπαίδευση στην ΠΥ Χίου νέων εθελοντών πυροσβεστών.

 

1 ΗΜΕΡΑ

1. Συγγράμματα: Πυροσβεστική Τέχνη Π.Ε. 11 (Ορισμοί βασικών εννοιών). 2. Συγγράμματα: Πυροσβεστική Τέχνη Π.Ε. 11 (Διάδοση της θερμότητας - τρόποι κατάσβεσης πυρκαγιών).... 3. Συγγράμματα: Πυροσβεστική Τέχνη Π.Ε. 11 (Μέσα κατάσβεσης πυρκαγιών γενικά). 4. Συγγράμματα: Πυροσβεστική Τέχνη Π.Ε. 11 (Βασικές ενέργειες κατά την κατάσβεση).

2 ΗΜΕΡΑ

5. Δασικές Πυρκαγιές (Ορισμοί). 6. Δασικές Πυρκαγιές (Νομικό Πλαίσιο). 7. Δασικές Πυρκαγιές (Αίτια Δασικών Πυρκαγιών). 8. Δασικές Πυρκαγιές (Είδη Δασικών Πυρκαγιών - Μέρη Δασικής Πυρκαγιάς).

3 ΗΜΕΡΑ

9. Δασικές Πυρκαγιές (Κατάσβεση Δασικών Πυρκαγιών).

10. Δασικές Πυρκαγιές (Βασικές αρχές ασφάλειας προσωπικού σε δασικές πυρκαγιές).

ϊ. 11. Βασικές γνώσεις Α΄Βοηθειών

4 ΗΜΕΡΑ

12. Κανόνες Ασύρματης Επικοινωνίας

13. Κανόνες Ασύρματης Επικοινωνίας - Εφαρμογή 14 Χρήση , ανάγνωση προσανατολισμός και προσδιορισμός θέσης σημείου ( ακριβής τοποθεσία πυρκαγιάς_μήκος ενεργού μετώπου. 15. Χάρτες _Δασικοί χάρτες- Τοπογραφικοί Συστήματα εντοπισμού G.P.S Κλίμακα- Πυξίδα

5 ΗΜΕΡΑ

16. Αντικείμενα Πρακτικών Ασκήσεων (Ατομικός Προστατευτικός Εξοπλισμός - Βοηθητικά Πυροσβεστικά εργαλεία κλπ.).Κάλοι διάσωσης-Συσκευές κοπής)

17. Αντικείμενα Πρακτικών Ασκήσεων (Εγκαταστάσεις Ύδατος Προσβολής). 18. Αντικείμενα Πρακτικών Ασκήσεων (Φορητές Αντλίες). 20. Πυροσβεστικά Οχήματα {Μηχανολογία Αυτοκινήτου). 21. Πυροσβεστικά Οχήματα {Μηχανολογία Αυτοκινήτου).Πρακτική

6 ΗΜΕΡΑ

22. Πυροσβεστικά Οχήματα {Μηχανολογία Αυτοκινήτου).Πρακτική 23. Πυροσβεστικές Αντλίες. 24. Αντικείμενα Πρακτικών Ασκήσεων Πυροσβεστικές αντλίες Συμπλήρωση εντύπων αξιολόγησης

7 ΗΜΕΡΑ

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ & ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ