ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΡΕΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΚΕΧ

Τρίτη, 11 Ιουνίου 2019 15:58
Εκτύπωση

12Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου προσκαλεί τις μητέρες βρεφών και νηπίων που εργάζονται στο Δημόσιο Τομέα και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής των παιδιών τους στους βρεφονηπιακούς σταθμούς με το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, να καταθέσουν, εφόσον επιθυμούν, αίτημα εγγραφής στα γραφεία της επιχείρησης στην οδό Ριζαρίου και Πασπάτη  από την Τρίτη 18 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019, από τις 9.00 π.μ. έως τις 12.00 μ.μ.

Η αίτηση, η οποία θα χορηγείται από την υπηρεσία, θα συνοδεύεται με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Βεβαίωση εργασίας.

Ιατρική βεβαίωση από τον παιδίατρο μαζί με φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού.

Αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος και του εντύπου Ε9.

Σε περίπτωση που μέλος της οικογένειας ανήκει στην κατηγορία ΑΜΕΑ, θα προσκομισθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

Προβλέπεται η κάλυψη 10 θέσεων, βρεφών και νηπίων, σε όποιο σταθμό της Επιχείρησης υπάρχουν κενές θέσεις.

Η μοριοδότηση των αιτήσεων θα γίνει με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια.