ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΝΑΝΕΩΘΗΚΕ Η ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΑΛ

Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2019 17:46
Εκτύπωση

12Με την 9229/3.10.2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου παρατείνεται η θητεία της 30.09.2019, της Βασιλικής Δανού, δικηγόρου,  στη θέση της Διοικήτριας του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης Χίου μέχρι τις 30.6.2021.