ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ

Δευτέρα, 03 Αυγούστου 2020 18:06
Εκτύπωση

12

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου, σας γνωστοποιεί το πρόγραμμα διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους, για την χρονική περίοδο από 01/10/2020 έως 30/03/2021 ως ακολούθως:

Μήνας Οκτώβριος 2020: Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020

Μήνας Νοέμβριος 2020: Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020

Μήνας Δεκέμβριος 2020: Τετάρτη 09 Δεκεμβρίου 2020

Μήνας Ιανουάριος 2021: Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2021

Μήνας Φεβρουάριος 2021: Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021

Μήνας Μάρτιος 2021: Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021

Επιπροσθέτως, σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας καταστεί αδύνατη η διενέργεια εξετάσεων στην προκαθορισμένη για το σκοπό αυτό ημέρα, οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται την αμέσως επόμενη προσφερόμενη ημερομηνία, που οι ανωτέρω λόγοι εκλείψουν.