ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΝΑΡΗ

Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2020 13:15
Εκτύπωση

Το συνεργείο του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Χίου ολοκλήρωσε τις εργασίες εγκατάστασης φωτισμού περιμετρικά του αγάλματος του Κωνσταντίνου Κανάρη στο Δημοτικό Κήπο, και το οποίο από σήμερα θα φωταγωγείται πλήρως.

12