ΚΟΙΝΩΝΙΑ

COVID-19: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Τρίτη, 25 Αυγούστου 2020 20:56
Εκτύπωση

12

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχει διαμορφώσει η πανδημία της νόσου COVID-19 και των αυξημένων προκλήσεων που αντιμετωπίζει το νησί μας σε συνδυασμό με το προσφυγικό, έχουν προκύψει νέες ανάγκες και απαιτήσεις σχετικά με τον εξοπλισμό τωνχώρων νοσηλείας και εντατικής θεραπείας των ασθενών του νοσοκομείου.

 

Στην παρούσα φάση η ΜΕΘ του νοσοκομείου διαθέτει επτά κλίνες εντατικής θεραπείας, εκ των οποίων οι τέσσερις είναι πλήρως εξοπλισμένες, δηλαδή διαθέτουν αναπνευστήρα, μόνιτορ παρακολούθησης φυσιολογικών παραμέτρων, ογκομετρική αντλία έγχυσης και αντλία αναρρόφησης ανά κλίνη.

 

Επομένως, προκύπτει η ανάγκη προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την πλήρη λειτουργία και των υπολοίπων τριών κλινών ΜΕΘ. Επίσης, είναι απαραίτητη η προμήθεια:

 

Στην περίπτωση νοσηλείας ασθενή, στην υπάρχουσα ΜΕΘ, ο οποίος νοσεί από τον νέο κορωνοϊό, δημιουργείται η ανάγκη οργάνωσης μίας νέας ΜΕΘ (σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο Προετοιμασίας του Γ.Ν. Χίου «Σκυλίτσειο» για την υποδοχή Περιστατικών Covid-19). Σε αυτήν την νέα ΜΕΘ, με προτεινόμενο αριθμό τριών κλινών, θα νοσηλεύονται περιστατικά τα οποία χρήζουν εντατικής θεραπείας και είναι αρνητικά στην COVID-19, προκειμένου να εξαλειφθεί η πιθανότητα διασποράς του ιού. Η νέα ΜΕΘ, θα πρέπει να εξοπλιστεί με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, τον οποίο δεν διαθέτει το νοσοκομείο. Σημειώνεται ότι πέραν του πλήρη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού ανά κλίνη ΜΕΘ (αναπνευστήρας, μόνιτορ παρακολούθησης φυσιολογικών παραμέτρων, ογκομετρική αντλία έγχυσης, αντλία αναρρόφησης).

 

Προκειμένου να εξοπλιστούν οι θάλαμοι που θα νοσηλευθούν οι ασθενείς COVID-19 δυναμικότητας συνολικά 8 κλινών, προκύπτει η ανάγκη προμήθειας 8 κλινών νοσηλείας, 3 μόνιτορ πίεσης, 2 6-κάναλους καρδιογράφους, 2 απινιδωτές με βηματοδότη, 4 συσκευών Bi-PAP και 2 τροχήλατα νοσηλείας.