ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΟΣ ΕΛΗΞΕ

Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2020 17:06
Εκτύπωση

12

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Χίου ενημερώνει τα μέλη του ότι η λειτουργία του τρίτου απογεύματος έληξε την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020.