ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2020 17:29
Εκτύπωση

12

Αναφορικά με το θέμα, ενημερώνουμε τους παράκτιους αλιείς, πλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών που η αλιευτική τους άδεια είναι σε ισχύ κατά το έτος 2020 και δραστηριοποιούνται στην παράκτια αλιεία ότι: δικαιούνται κρατικής οικονομικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 717/2014.

Οι δικαιούχοι χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης υποβάλλουν ηλεκτρονικές αιτήσεις μέσω της ψηφιακής εφαρμογής του ΟΣΠΑ (http://portal.alieia.minagric.gr/wps/portal/fishing), αποκλειστικά και μόνο με χρήση των προσωπικών κωδικών εισόδου στο ΟΣΠΑ. Οι κωδικοί αυτοί χορηγούνται από το Τμήμα Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου.

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτημάτων παρατείνεται: μέχρι και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Πληροφορίες: Τμήμα Αλιείας τηλέφωνο 22710.44438.