ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΣΑΤΑ ΤΟΥ 2019

Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2020 16:12
Εκτύπωση

12

Χάρη σε διαθέσιμα κονδύλια, του έτους 2019, της ΣΑΤΑ σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χίου δημιουργήθηκαν μία τουαλέτα ΑΜΕΑ και ανακαινίστηκαν πλήρως οι προϋπάρχουσες τουαλέτες στο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο/Λύκειο, το οποίο συστεγάζεται με το Εσπερινό Γυμνάσιο με Λυκειακές τάξεις, στον Κάμπο, κοντά στην Παναγία Στρατήδαινα. Μέχρι πρότινος, η μαθητική κοινότητα χρησιμοποιούσε κινητή τουαλέτα, τοποθετημένη στον προαύλιο χώρο του συγκροτήματος, την οποία είχε μεταφέρει ο Δήμος από διαφορετική δομή του. Στο πλαίσιο του έργου ΣΑΤΑ σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χίου του έτους 2019 πραγματοποιήθηκαν το καλοκαίρι του 2020 επισκευαστικές εργασίες στο 4ο Γυμνάσιο Χίου, στο Μουσικό Σχολείο Χίου και στα ΓΕΛ/ΕΠΑΛ Καρδαμύλων.