ΚΟΙΝΩΝΙΑ

75.000.000€ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ

Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2020 18:48
Εκτύπωση

1275.000.000 ευρώ έχει προϋπολογίσει το Υπουργείο Ναυτιλίας για το μεταφορικό ισοδύναμο και έχει ήδη συντάξει σχετική ΚΥΑ.