ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΤΑ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΑ

Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2020 15:51
Εκτύπωση

12

Η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης ανακοινώνει τη μεταφορά παραγόμενου υλικού από τον Κλαδοτεμαχιστή στα Μαστιχόχωρα προκειμένου να διατεθεί στους ενδιαφερόμενους για γεωργική χρήση. Η διάθεση θα λάβει χώρα στο Πυργί και πληροφορίες δίνονται από το τηλέφωνο 2271351223.