ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΦΙΝΑ

Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2020 18:19
Εκτύπωση

Δενδροφύτευση επτακοσίων πενήντα δενδρυλλίων, κατόπιν εγκεκριμένης αρμοδίως μελέτης αναδάσωσης εννέα στρεμμάτων στον Κοφινά.

12