ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2020 08:32
Εκτύπωση

12

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την έκτακτη επιχορήγηση των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Χίου για κάλυψη δαπανών ηλεκτρικού ρεύματος σχολικών μονάδων μηνός Σεπτεμβρίου 2020 και την κατανέμει ως εξής:

Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χίου: 3.209,00 Ευρώ.

Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χίου: 2.916,00 Ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ: 6.125,00 Ευρώ