ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΛΗ ΣΕΓΚΕΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ

Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2021 12:03
Εκτύπωση

12

Τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα για το ζήτημα της Πύλης Σέγκεν στο Λιμάνι. Συγκεκριμένα έχουν τεθεί νέες προδιαγραφές για τη λειτουργία της Πύλης Σέγκεν και το Λιμενικό Ταμείο «τρέχει» τις διαδικασίες για τον εναρμονισμό της υπάρχουσας «Πύλης Σέγκεν» με τις νέες προδιαγραφές που έχουν τεθεί.