ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΠΟΙΟΥΣ ΟΡΙΣΕ Ο ΚΑΡΜΑΝΤΖΗΣ

Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2021 16:39
Εκτύπωση

12

Ο Στ. Κάρμαντζης όρισε ως Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χίου τον Αντιδήμαρχο, Βεργίνα Κωνσταντίνοκαι μέλη αυτής, τους Αντιδημάρχους κ.κ. Ξενάκη Ιωάννη και Μπελέγρη Γεώργιο.