ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΛΕΙΝΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΛΟΓΩ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ

Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2021 16:50
Εκτύπωση

Η οδός Ευαγγελινού στον Κάμπο θα παραμείνει προσωρινά κλειστή λόγω της επικινδυνότητας ετοιμόρροπου κτηρίου.

12