ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΣ Ο ΧΙΟΣ, Ο ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ»

Τρίτη, 29 Αυγούστου 2017 14:24
Εκτύπωση

imageΟ «Χορός Ψαλτών Χίου» και η Δ.Κ.Ι.Βιβλιοθήκη Χίου «ΚΟΡΑΗΣ» με αφορμή την διοργάνωση επιστημονικού Μουσικολογικού συνεδρίου, με θέμα «απόστολος κώνστας ο χίος, ο τέταρτος των τριών», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Aναγνωστήριο της Δ.Κ.Ι.Βιβλιοθήκης Χίου «ΚΟΡΑΗΣ» (1 και 2 Σεπτεμβρίου 2017) εκθέτουν για το φιλόμουσο κοινό από την Πέμπτη 31 Αυγούστου 2017 μουσικούς κώδικες, που φυλάσσονται στα αρχεία της Βιβλιοθήκης και  οι οποίοι περιλαμβάνουν έργα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μελουργών με επίκεντρο τους κώδικες του περιάκουστου Χίου Κωδικογράφου και Μουσικού Αποστόλου Κώνστα του Χίου.

12

12

Image and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPic

12

12

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

 photo 13_zps83zai2ta.png