ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΗΚΗΣΗ

ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΞΙΩΝ: ΕΡΓΟ 11.000€ «ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δ. ΧΙΟΥ». ΚΑΤΑΘΕΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Τρίτη, 27 Απριλίου 2021 16:20
Εκτύπωση

12

Δήλωση Κ. Τριαντάφυλλου:

Η ΣυμμαΧία Αξιών σταθερή στις θέσεις της για διαφάνεια και ισονομία στη διαδικασία προμηθειών και απευθείας αναθέσεων στο Δήμο Χίου, προχωράει συστηματικά στην ενημερωση ολων  ανεξαιρέτως των επαγγελματιών  του κλάδου σας για κάθε προμήθεια ή απευθείας ανάθεση,  ωστε να υπάρχει  ίση αντιμετώπιση  και να επιτυγχάνεται πάντα η καλύτερη δυνατή τιμή για το Δήμο Χίου αλλά και για κάθε Νομικό πρόσωπο του Δήμου. 
 
 
Διαβάστε εδώ και αν ενδιαφέρεστε επικοινωνήστε με την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 2271351603 για να υποβάλετε τις προσφορές σας.