ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΟΓΩ COVID-19

Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 10:21
Εκτύπωση

12

Τιε επόμενες μέρες θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της δράσης Ενίσχυση ΠΜΜΕ Β. Αιγαίου λόγω Covid19. Το πιθανότερο είναι να ανακοινωθούν μέχρι την Παρασκευή. Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που επλήγησαν από την πανδημία. Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000,00 € και μέγιστο τα 35.000,00 €.