ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Παρασκευή, 30 Απριλίου 2021 08:02
Εκτύπωση

12

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη μίσθωση ακινήτων για λειτουργία χώρων στάθμευσης στις παρακάτω Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες κατόπιν δημοπρασίας για έξι -6- έτη, με όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή: 

Νεοχωρίου και συγκεκριμένα στον παραθαλάσσιο οικισμό της Αγ. Φωτεινής συνολικής ενδεικτικής επιφάνειας έως 6.000,00τμ. 

Θυμιανών, στον οικισμό Θυμιανών και συγκεκριμένα στην περιοχή Καρούλη συνολικής ενδεικτικής επιφάνειας έως 500τμ . 

Στην Περιοχή Ευαγγελίστριας, της πόλης της Χίου συνολικής ενδεικτικής επιφάνειας έως 1.500,00 τμ και συγκεκριμένα θα προτιμηθούν τα ακίνητα που βρίσκονται πλησίον ή επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως. 

Στην περιοχή Βαρβάσι της πόλης της Χίου, και συγκεκριμένα θα προτιμηθούν τα ακίνητα που βρίσκονται στην οδό Καραμανή συνολικής ενδεικτικής επιφάνειας έως 2.000,00τμ. 

Στην Περιοχή της Αγ. Μαρίνας Καλοπλύτου της πόλης της Χίου, συνολικής ενδεικτικής επιφάνειας έως 1.500,00τμ και συγκεκριμένα θα προτιμηθούν τα ακίνητα που βρίσκονται επί της οδού Αγ. Κυριακής. 

Στην περιοχή Στρατώνες της πόλης της Χίου και συγκεκριμένα θα προτιμηθούν τα ακίνητα που βρίσκονται στην οδό Αεροπόρου Χαλκιά συνολικής ενδεικτικής επιφάνειας έως 600,00τμ. 

Στην Περιοχή Ριζαρίου της πόλης της Χίου συνολικής ενδεικτικής επιφάνειας έως 3.500,00 τμ και συγκεκριμένα θα προτιμηθούν τα ακίνητα που βρίσκονται επί της οδού Ριζαρίου. 

Στην περιοχή Αγ. Άννα Καπέλα της πόλης της Χίου και συγκεκριμένα θα προτιμηθούν τα ακίνητα που είναι πλησιέστερα στο πάρκο «Θελούδη» συνολικής ενδεικτικής επιφάνειας έως 3.000,00τμ.

Στην περιοχή Φόρος, της πόλης της Χίου, συνολικής ενδεικτικής επιφάνειας έως 1.500,00 τμ και συγκεκριμένα θα προτιμηθούν τα ακίνητα που βρίσκονται πλησίον ή επί της οδού Βούρου. 

Μεστών και συγκεκριμένα θα προτιμηθούν τα ακίνητα που είναι πλησιέστερα στον παραδοσιακό οικισμό Μεστών συνολικής ενδεικτικής επιφάνειας έως 1.500,00τμ 

Καλαμωτής και συγκεκριμένα θα προτιμηθούν τα ακίνητα που βρίσκονται στην περιοχή Ασμάνικα συνολικής ενδεικτικής επιφάνειας έως 1.500,00τμ 

Καλαμωτής και συγκεκριμένα στον παραθαλάσσιο οικισμό της Κώμης συνολικής ενδεικτικής επιφάνειας έως 2.500,00τμ. Θα προτιμηθούν τα ακίνητα που βρίσκονται επί του δρόμου Κώμη – Καλαμωτή και είναι πλησιέστερα στην παραλία. 

Βροντάδο στην περιοχή Αγ. Γεωργίου και συγκεκριμένα θα προτιμηθούν τα ακίνητα που είναι πλησιέστερα στην Πλατεία Ελευθερίας (Πούλου) και επί της οδού Αγ. Γεωργίου συνολικής ενδεικτικής επιφάνειας έως 1.200,00τμ. 

Βροντάδo και συγκεκριμένα στην περιοχή Τρείς Μύλοι, θα προτιμηθούν τα ακίνητα επί της οδού Χατζηφραγκούλη Ανδρεάδη (εθνική οδό Χίου- Καρδαμύλων) συνολικής ενδεικτικής επιφάνειας έως 1.100,00τμ 

Πυργί στην περιοχή Κάτω Πόρτα συνολικής ενδεικτικής επιφάνειας έως 1.500,00τμ και συγκεκριμένα θα προτιμηθούν τα ακίνητα που είναι όμορα του ήδη μισθωμένου δημοτικού χώρου στάθμευσης.