ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΠΟ ΞΗΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΡΑΚΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΜΕΣΤΩΝ

Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021 17:41
Εκτύπωση

12Την απαγόρευση κάθε είδους αλιείας από ξηράς εντόςτουπερίφρακτου χώρου του Λιμένα Μεστών, καθώς αποτελεί χαρακτηρισμένο λιμένα εφαρμογής του κώδικα ISPS, γεγονός που δεν μπορεί να δικαιολογήσει την είσοδο και παραμονή ατόμων, χωρίς άδεια στον συγκεκριμένο χώρο. Επιτρέπεται η διενέργεια αλιείας από ξηράς με τα αλιευτικά εργαλεία πετονιά, καθετή, απόχη ή με καλάμι, Α)σε όλη τη Δυτικήπλευρά της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Μεστών, η οποία περιλαμβάνει και το χώρο έμπρο-σθεν των καταστημάτων «ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΑΚΗ» και «ΦΡΑΔΕΛΑΚΗ» και τον παρακείμενο παλαιό προβλήτα και στον προβλήτα του Πολεμικού Ναυτικού που βρίσκεται βορείως της γλίστρας του λιμανιού, εξαιρουμένωντων ημερών και ωρώνκατά τις οποίες χρησιμοποιείται από το Πολεμικό Ναυτικό, με τις προϋποθέσεις που διέπουν την εν λόγω δραστηριότητα.