ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021 20:43
Εκτύπωση

12

Η έπαρση και υποστολή της μεγάλης Ελληνικής Σημαίας στο νότιο λιμενοβραχίονα του κεντρικού λιμένα Χίου, που προβλεπόταν στο πρόγραμμα εκδηλώσεων για τις Σφαγές της Χίου δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω της σημερινής αρνητικής προφορικής απάντησης από το Λιμενικό Ταμείο Χίου, όπως ενημερώνει το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη, Π. Μπουγδάνου.