ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΧΙΟΥ

Τρίτη, 18 Μαΐου 2021 18:14
Εκτύπωση

Σε στάδιο αποπεράτωσης βρίσκεται το έργο «Επισκευαστικές Εργασίες Κτιριακών Υποδομών Π.Ε Χίου» το οποίο αφορά την ανακαίνιση του Κεντρικού κτιρίου – Διοικητηρίου, του Κτηνιατρείου καθώς και εργασίες συντήρησης στα κτίρια όπου στεγάζονται διοικητικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Χίου. Η τελευταία μελέτη που είχε αντικείμενο τα κτίρια της Π.Ε Χίου εκπονήθηκε το Σεπτέμβριο του 1997 και αφορούσε μόνο το κεντρικό κτίριο - διοικητήριο. Οι οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες που εκπονούνται με την παρούσα εργολαβία θα ολοκληρωθούν εντός εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

12

Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Χίου κ. Παντελή Μπουγδάνο: «οι επισκευαστικές εργασίες στα κτίρια της Περιφερειακής Ενότητας Χίου στοχεύουν στη δημιουργία σύγχρονων και ποιοτικών συνθηκών εργασίας».