ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΜΕ SELF-TEST

Τετάρτη, 02 Ιουνίου 2021 17:54
Εκτύπωση

12

Στις 5 και 6 Ιουνίου 2021 θα διεξαχθούν οι εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας στο 1ο Γενικό Λύκειο Χίου. Η είσοδος επιτρέπεται μόνο με την απλή επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου (self-test) έως και 24 ώρες πριν από την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο ή τον γονέα/κηδεμόνα του εάν πρόκειται για ανήλικο. Η δαπάνη για τον αυτοδιαγνωστικό ή τον διαγνωστικό έλεγχο βαρύνει τον εξεταζόμενο. Όμοια υποχρέωση υφίσταται για το προσωπικό που απασχολείται κατά τη διενέργεια των εξετάσεων, σύμφωνα με την αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ.24489 (ΦΕΚ Β’ 1558/17-4-2021).