ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΡΜΑΝΤΖΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Παρασκευή, 02 Δεκεμβρίου 2016 19:05
Εκτύπωση

Image and video hosting by TinyPicΕπιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας κ. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου σχετικά με την επανίδρυση Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης του Τουρισμού με έδρα τη Χίο απέστειλε ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου κ. Στ. Κάρμαντζης. Στην επιστολή παρατίθενται αναλυτικά τα επιχειρήματα που συνηγορούν για την ίδρυση και λειτουργία του Τμήματος στη Χίο. Η επιστολή κοινοποιήθηκε και στους Βουλευτές Χίου.

Αναλυτικά το κείμενο της επιστολής:

«Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Εκφράζω, κατ’ αρχήν, τα συγχαρητήριά μου για την πρόσφατη ανάληψη των καθηκόντων σας. Εύχομαι καλή δύναμη και επιτυχία στο έργο σας.

Επικοινωνώ μαζί σας για το σημαντικό θέμα της Επανίδρυσης Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης του Τουρισμού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου με έδρα τη Χίο. Θεωρούμε την επανίδρυση του Τμήματος ρεαλιστική, ώριμη κι επιβεβλημένη για τους παρακάτω λόγους:

Το προτεινόμενο Τμήμα Τουρισμού είναι ξεκάθαρα ενταγμένο στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, έχει γίνει μακρά και ουσιαστική προεργασία για την απρόσκοπτη λειτουργία του μόλις ιδρυθεί, και γενικότερα αποτελεί ένα ιδιαίτερα ώριμο προς εκτέλεση έργο.

Το τμήμα έχει ιδρυθεί το 2009 αλλά καταργήθηκε με το σχέδιο «Αθηνά».

Όλες οι διαχρονικές προσπάθειες δημιουργίας ενός αυτοδύναμου τμήματος Τουρισμού συνδέονται άμεσα με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Τ.Δ.Ε.) που εδρεύει στη Χίο.

Ήδη από το 1996 το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων παρέχει στους φοιτητές την δυνατότητα να επιλέξουν την προπτυχιακή κατεύθυνση τουρισμού.

Από το Ακαδημαϊκό έτος 1998-1999 λειτουργεί το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Σχεδιασμός, Διοίκησης και Πολιτική του Τουρισμού με την ευθύνη του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης μπορούν, τουλάχιστον αρχικά, να καλύψουν τις ανάγκες σε κτιριακές υποδομές του υπό σύσταση προπτυχιακού τμήματος Τουρισμού και σίγουρα η τοπική κοινωνία και οι φορείς θα επιδείξουν εκ νέου την υποστήριξη του προς το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Η παροχή υλικής και ηθικής βοήθειας της χιώτικης κοινωνίας προς το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ήταν σημαντική από την αρχή της λειτουργίας του στη Χίο και όχι μόνο τώρα που συζητείται η νέα αναβάθμιση και επέκτασή του.

Οι εργαζόμενοι στη γραμματεία των υπαρχόντων Τμημάτων έχουν επαρκή εμπειρία, ώστε να παρέχουν την απαιτούμενη αρχική γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του νέου τμήματος.

Το νέο τμήμα θα εξυπηρετείται από υπολογιστικά κέντρα εξοπλισμένα με σύγχρονες υποδομές, ενώ η Βιβλιοθήκη της Πανεπιστημιακής Μονάδας της Χίου είναι από τις πλουσιότερες στο χώρο του τουρισμού συγκριτικά με τα υπόλοιπα πανεπιστημιακά τμήματος της χώρας.

Στο Τ.Δ.Ε., επί του παρόντος, υπηρετούν 4 μέλη Δ.Ε.Π. ενώ σε επίπεδο Σχολής Επιστημών της Διοίκησης υπάρχουν επιπλέον 2 Ε.ΔΙ.Π. με ειδίκευση στον τουρισμό. Πρόκειται για σημαντικό «πυρήνα» μελών Δ.Ε.Π. στο αντικείμενο του Τουρισμού σε σχέση με άλλα Πανεπιστημιακά Τμήματα της χώρας. Θα πρέπει να τονιστεί επίσης η ύπαρξη σημαντικών συνεργιών με μέλη Δ.Ε.Π. άλλων τμημάτων της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης.

Η λειτουργία της Κατεύθυνσης Τουρισμού στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τ.Δ.Ε. και του Δ.Π.Μ.Σ., την ευθύνη λειτουργίας του οποίου φέρει το Τ.Δ.Ε., έχει συσσωρεύσει μεγάλη εμπειρία στην Εκπαίδευση στον Τουρισμό, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Η δυναμική παρουσία των μελών Δ.Ε.Π. και των προπτυχιακών – μεταπτυχιακών φοιτητών που δραστηριοποιούνται στη μελέτη του τουριστικού φαινομένου αποτυπώνεται σε μια σειρά δραστηριότητες ερευνητικού, εκπαιδευτικού και ακαδημαϊκού χαρακτήρα με εθνική αλλά και διεθνή απήχηση.

Το 2000 ιδρύθηκε το Εργαστήριο Τουριστικών Ερευνών και Μελετών (Ε.Τ.Ε.Μ.), η λειτουργία του οποίου ενίσχυσε ουσιαστικά την ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα του Τ.Δ.Ε. στο χώρο του Τουρισμού.

Η ίδρυση Τμήματος Τουρισμού στη Σχολή Επιστημών της Διοίκησης, αναμένεται να συνεισφέρει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη σε εθνικό επίπεδο στο πλαίσιο μιας εκσυγχρονισμένης και ανάλογης με τα διεθνή δεδομένα των αναπτυγμένων τουριστικά χωρών πολιτικής στην εκπαίδευση και την έρευνα στον τουρισμό που αποτελεί βασικό τομέα ανάπτυξης και απασχόλησης στη χώρα μας.

Το νέο Τμήμα θα συμβάλει αναμφίβολα θετικά στην άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων, αλλά και την προώθηση και εφαρμογή περιφερειακών πολιτικών σε μια περιοχή ιδιαίτερα ευαίσθητη, όπως το Β.Α. Αιγαίο.

Η Περιφέρεια Β. Αιγαίου προσέφερε και συνεχίζει να προσφέρει οικονομικούς πόρους για την αναβάθμιση του Ιδρύματος, ανεξάρτητα από την περίπτωση λειτουργίας νέων Τμημάτων στην Περιφέρεια η όχι.

Είμαι βέβαιος κ. Υπουργέ ότι κατανοείτε το εύλογο και βάσιμο των επιχειρημάτων που αναλυτικά παρέθεσα και ελπίζουμε ότι θα έχουμε τη στήριξή σας.