ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΧΙΟ ΛΟΓΩ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2019 19:49
Εκτύπωση

12Η 1η διακρατική συνάντηση έργου του προγράμματος με ακρωνύμιο “3D-ReMath” θα λάβει χώρα το διάστημα από τη Δευτέρα 18 έως την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019, στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Συντονιστής του Έργου είναι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ενώ το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+, μέσω του Ελληνικού Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών.

Στόχος του “3D-ReMath” είναι να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα τα μαθηματικά μέσω της χρήσης της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D printing) και της διαδικασίας της ανακύκλωσης. Οι μαθητές θα συλλέξουν πλαστικά μπουκάλια και ακολούθως, χρησιμοποιώντας ένα προτεινόμενο πλαίσιο μετατροπής του πλαστικού σε υλικό κατάλληλο για χρήση σε 3D εκτυπωτές, θα εκτυπώσουν τρισδιάστατα αντικείμενα που θα αναπαριστούν μαθηματικές εξισώσεις, δύσκολες στην κατανόησή τους χωρίς την τρισδιάστατη απεικόνιση.

Σκοπός του 3D-ReMath είναι να ενθαρρύνει τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν τα μαθηματικά στην καθημερινότητά τους, να έρθουν σε επαφή με την τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης και μέσω της χρήσης ανακυκλωμένου υλικού για εκτύπωση, να συμβάλουν στη μείωση τόσο της ρύπανσης του περιβάλλοντος όσο και του κόστους της τρισδιάστατης εκτύπωσης.

Οι εκπαιδευτικοί θα ενθαρρύνουν τους μαθητές να γνωρίσουν ένα «νέο κόσμο» χωρίς φόβο για τα μαθηματικά, με θετικές δράσεις για την επαναχρησιμοποίηση των πλαστικών αντικειμένων, δίνοντας τους παράλληλα την αίσθηση ότι μπορούν να παράγουν ένα «νέο αντικείμενο» οι ίδιοι.

Μέσα στους επόμενες μήνες, το “3D-ReMath”:

θα αναπτύξει ένα χάρτη καταγραφής μαθηματικών προβλημάτων, δύσκολα στην κατανόησή τους από μαθητές, σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης.

θα δημιουργήσει εννιά σχέδια μαθημάτων που θα αφορούν (α) την κατανόηση μαθηματικών προβλημάτων όπως προσδιορίστηκαν από τον χάρτη καταγραφής δυσκολιών (β) την χρήση της τριδιάστατης εκτύπωσης στην κατανόηση των παραπάνω μαθηματικών προβλημάτων και (γ) την ανακύκλωση υλικών με σκοπό την μετατροπή τους σε υλικό κατάλληλο για χρήση σε τρισδιάστατους εκτυπωτές (3D printers).

θα υλοποιήσει τρία δια ζώσης επιμορφωτικά προγράμματα για εκπαιδευτικούς.

θα οργανώσει δύο κύκλους επιμόρφωσης μαθητών και μαθητριών στα παραπάνω αντικείμενα σε Ελλάδα, Ιταλία και Πορτογαλία.

θα οργανώσει ένα διεθνές συνέδριο.

Η ερευνητική ομάδα του “3D-ReMath” απαρτίζεται από το ερευνητικό δυναμικό των Εργαστηρίων “Ποσοτικών Μεθόδων”, “Διαχείρισης Αποβλήτων” και “Τεχνολογιών Προστασίας της Ιδιωτικότητας & Εφαρμογών Πληροφορικής στις Κοινωνικές Επιστήμες” του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς και εκπαιδετικούς από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Χίου, το ISA13-Istituto Comprensivo Sarzana της Ιταλίας και το Agrupamento de Escolas de Marrazes της Πορτογαλίας.