ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΡΓΟ ‘NEORION’ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πέμπτη, 01 Οκτωβρίου 2020 17:01
Εκτύπωση

12Στο πλαίσιο των ερευνητών δράσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης ανακοινώνει την ανάπτυξη του έργου ‘NEORION’ - “Promotion of green maritime technologies and new materials to enhance sustainable shipbuilding in Adriatic Ionian Region” στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ADRION – Interreg.

Το Ερευνητικό έργο αφορά τη ναυτιλιακή βιομηχανία η οποία υπήρξε ανέκαθεν βασικός οικονομικός τομέας στην περιοχή του Ιονίου και της Αδριατικής, παρέχοντας χιλιάδες θέσεις εργασίας υψηλού επιπέδου και ευκαιρίες για ΜΜΕ και μεγαλύτερες επιχειρήσεις όπως τα ναυπηγεία.

Αυτές τις μέρες η ναυπηγική βιομηχανία στην Ευρώπη αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό που προέρχεται κυρίως από την Τουρκία, τη Νότια Κορέα και την Κίνα, όπου η ναυπηγική ικανότητα έχει αυξηθεί εκθετικά.

Η κατασκευή πλοίων έχει επίσης επηρεαστεί βαθιά από την έλλειψη αποτελεσματικών εμπορικών κανόνων σε παγκόσμιο επίπεδο και την απουσία επενδυτικών πρωτοβουλιών. Η κατάρρευση της ζήτησης από το 2008 είχε επίσης σοβαρό αντίκτυπο στην απασχόληση σε αυτόν τον τομέα.

Με σκοπό την ενίσχυση της ναυπηγικής βιομηχανίας το ερευνητικό έργο το NEORION στοχεύει στη δημιουργία ενός διακρατικού συμπλέγματος στην Αδριατική-Ιόνιο για την Πράσινη Ναυπηγική βιομηχανία και θα επιταχύνει τόσο τη συνεργασία των βασικών παραγόντων όσο και την καινοτομία στον κλάδο.

Το NEORION αναμένεται να ενισχύσει τον παραδοσιακό ναυπηγικό τομέα μέσω συντονισμένων προσπαθειών που θα διευκολύνουν την εκμετάλλευση καινοτόμων τεχνολογιών και μεταφοράς τεχνολογίας μεταξύ νέων συμπληρωματικών αγορών, όπως νέα υλικά και ειδικά σκάφη.

Το έργο στοχεύει:

Το έργο NEORION μέσα από την εκμετάλλευση κοινών πόρων των συμμετεχουσών χωρών ενισχύει τη δημιουργία ενός διακρατικού συστήματος καινοτομίας για την Πράσινη Ναυπηγική Βιομηχανία, δεδομένου ότι η ναυπηγική βιομηχανία αποτελεί σημαντικό τομέα της στρατηγικής μπλε ανάπτυξης της ΕΕ. Αναμενόμενος αντίκτυπος είναι η δημιουργία ενός συμπλέγματος ADRION που θα μεγιστοποιήσει το αναπτυξιακό δυναμικό, τις συνέργειες και τη διαφοροποίηση της ναυπηγικής αγοράς.

Ιστοσελίδα έργου NEORION: https://neorion.adrioninterreg.eu/

Επικεφαλής εταίρος (LEAD PARTNER)

Συνεργάτες (PROJECT PARTNERS)